strona główna  |  o nas  |  godziny otwarcia  |  kontakt     
2019-08-21

Jesteś tutaj

O nas

  Gminna Biblioteka Publiczna w Ornontowicach jest jedyną tego typu placówką na terenie gminy Ornontowice. Jej siedziba mieści się w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Ornontowicach, przy ul. Klasztornej 1 (od sierpnia 2005 r.).

  Do dyspozycji czytelników i użytkowników są: wypożyczalnia dla dorosłych, wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży, czytelnia prasy oraz czytelnia komputerowa (cztery stanowiska z bezpłatnym dostępem do Internetu). Łącznie powierzchnia biblioteki zajmuje 233m2. Budynek i pomieszczenia biblioteczne oraz urządzenia sanitarne są przystosowane do obsługi osób niepełnosprawnych. Biblioteka jest otwarta 50 godzin tygodniowo, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-17.30.

  Biblioteka gromadzi, opracowuje i udostępnia swoje zbiory, na które składają się książki (18500 woluminów), prasa (15 tytułów gazet i czasopism) i dokumenty elektroniczne (encyklopedie, słowniki, audiobooki).

  Każdego roku rejestruje się ok. 1100 czytelników, wśród których osoby dorosłe stanowią ok. 59%, dzieci - 24%, młodzież - 17%. Z biblioteki korzystają przede wszystkim mieszkańcy gminy Ornontowice, a w ostatnich latach odnotowuje się coraz większą liczbę czytelników będących mieszkańcami pobliskich miejscowości.

  Pracownicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Ornontowicach
  - wrzesień 2011 r.

  Stoją od lewej: Maria Piecha (Główna Księgowa), Marcin Wajszczyk (Dyrektor),
  Aleksandra Szczepańska (starszy bibliotekarz), Katarzyna Siwicka (bibliotekarz).

  Historia Biblioteki:

  Biblioteka powstała w 1956 r. jako Gromadzka Biblioteka Publiczna – jej organizatorem było Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej. Kierownikiem została pani Marta Adamczyk, a Biblioteka mieściła się w obecnym budynku ARTerii, na parterze.

  W pierwszym roku działalności biblioteki zarejestrowanych było 276 czytelników, a skromny księgozbiór liczył zaledwie 1400 książek. Biblioteka była wówczas czynna tylko dwa razy w tygodniu – w poniedziałki i czwartki, w godzinach 15.00-19.00.

  Dziesięć lat później, w 1966 r. dokonano zmiany nazwy Biblioteki na Gminną Bibliotekę Publiczną. Funkcję kierownika przejęła pani Elżbieta Dłucik, a w latach 1974–82 kierownikiem została pani Maria Lesznik.

  W latach 1975-82 placówka była biblioteką centralną z filiami w Bujakowie, Dębieńsku Wielkim i Dębieńsku Starym.

  W 1982 r. biblioteka stała się filią Gminnej Biblioteki Publicznej w Gierałtowicach, a jej kierownikiem została pani Bronisława Poloczek. Lokal biblioteczny znajdował się wówczas w tylnych pomieszczeniach obecnego budynku ARTerii, na pierwszym piętrze.

  1 lipca 1991 r. Ornontowice odłączyły się od Gminy Gierałtowice i powstała samodzielna Gmina Ornontowice.  Biblioteka wróciła do nazwy Gminna Biblioteka Publiczna.

  W kwietniu 1995 r. Biblioteka została połączona z Gminnym Domem Kultury i przyjęła nazwę Gminny Dom Kultury i Biblioteka w Ornontowicach, a jej dyrektorem została pani Cecylia Spyra.
  Po odejściu Pani Cecylii Spyra na zasłużoną emeryturę, funkcję tę od 1 października 2005 r. pełniła Pani Jolanta Witkowska.

  W 1997 r. wdrożono komputerowy program biblioteczny Gwimol, który umożliwiał elektroniczne wprowadzanie opisów bibliograficznych książek i tworzenie katalogu komputerowego.

  W 2004 r. utworzono pierwsze stanowisko komputerowe dla czytelników z bezpłatnym dostępem do internetu.

  1 sierpnia 2005 r. - dokonano uroczystego otwarcia nowego lokalu bibliotecznego. Biblioteka zmieniła siedzibę i cały księgozbiór wraz z wyposażeniem został przeniesiony do nowo wyremontowanych pomieszczeń w przyziemiach budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia. Powierzchnia Biblioteki zmieniła się prawie dwukrotnie.

  W grudniu 2005 r. z programu rządowego Ministerstwa Nauki i Informatyzacji pt. „Ikonk@” Biblioteka otrzymała bezpłatnie 3 komputery, które przeznaczyła na wyposażenie czytelni komputerowej.

  We wrześniu 2009 r. Biblioteka podpisała umowę na lata 2009-2013 o przystąpieniu do Programu Rozwoju Bibliotek, ogólnopolskim przedsięwzięciu, którego celem jest wzmocnienie potencjału bibliotek publicznych znajdujących się na wsiach i w małych miastach. 

  Z dniem 1 stycznia 2010 r. Biblioteka uzyskała ponownie samodzielność organizacyjną i do dziś funkcjonuje pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Ornontowicach. Na stanowisko dyrektora został powołany Pan Marcin Wajszczyk.

  W 2010 r. Biblioteka opracowała Plan rozwoju Gminnej Biblioteki Publicznej w Ornontowicach w latach 2010-2013, zawierający kierunki jej rozwoju, cele strategiczne, cele operacyjne i działania do 2013 r.

   

  Wszystkie prawa zastrzeżone | projekt: PLAYSTOP.PL L | strona główna | o nas | napisz do nas | kontakt


  Strona internetowa został‚a zrealizowana ze ś›rodków otrzymanych od Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w ramach Programu Rozwoju Bibliotek Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności.
  -A A +A